TND Legal_Public announcement on new brand identity

Dear Valued Customers, Colleagues and Friends,
Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đồng nghiệp và Các bạn,

We are pleased to announce that as of 22 November 2021, our brand identity will officially be changed as part of the ongoing development and evolution of TND Legal. Chúng tôi trân trọng thông báo kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2021, chúng tôi sẽ chính thức thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của công ty và bộ nhận diện mới sẽ là một phần trong quá trình phát triển của TND Legal.

The release of our new brand identity kits marks a big milestone in our development progress.
Our new logo maintains the core structure of the old one but is redesigned to be in a simpler manner. This reaffirms our below founding premises in rendering legal services to clients.

Việc giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới đánh dấu một cột mốc quan trong trong quá trình phát triển của chúng tôi. Lô-gô mới duy trì cấu trúc của lô-gô cũ và được thiết kế lại theo hướng đơn giản hơn. Điều này cũng tái khẳng định các giá trị nền tảng mà chúng tôi mang lại trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng.

Direct & Optimisation Trực diện & Tối ưu
“No-roundabout” “Không vòng vo và lảng tránh vấn đề”

Our deliverables are practical and straightforward to the point, addressing the ultimate concerns of the clients in the simplest structure
Các sản phẩm của chúng tôi mang tính thực tiễn và trọng tâm, giải quyết các vấn đề căn bản của khách hàng bằng phương án đơn giản nhất

Reasonableness Hợp lý
“No bidding-up” “Không phát sinh chi phí bất hợp lý”

We establish full understanding on the background and the need of clients prior to any submission of fee quotation, avoiding adding up legal fee for unnecessary work
Chúng tôi nắm bắt toàn diện trình trạng pháp lý và nhu cầu của khách hàng trước khi cung cấp báo phí và không yêu cầu phí luật sư đối với những công việc không cần thiết

Standardisation Chuẩn mực
“No low-quality deliverable” “Không cung cấp dịch vụ chất lượng thấp”

If a fee quotation is submitted by us, it means that we have carefully examined our capabilities, and therefore, our deliverables will be of the highest quality and at international standards
Một khi gửi báo phí đến khách hàng, chúng tôi đã cân nhắc khả năng thực hiện công việc một cách cẩn trọng, và vì thế, các sản phẩm mà chúng tôi gửi đi đạt chất lượng tốt nhất và đạt những chuẩn mực quốc tế

We thank for your trust in our services.
Xin cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ pháp lý của TND Legal.

Yours sincerely
Trân trọng
To Xuan Tinh
Tô Xuân Tình
Managing Partner
Luật sư Điều hành

 

Leave your comment
Comment
Name
Email

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Haryana Local Candidates Employment Act 2020

POSSIBLE IMPACT OF HARYANA STATE EMPLOYMENT OF LOCAL CANDIDATES ACT, 2020 BEING MADE EFFECTIVE The Legislative assembly of Haryana had passed the legislation titled Haryana State Employment of Local Candidates

Pricing Policy

1) The price “talks”!: The price does not only allows having an income, but also determines: a profitability, and, in addition, it also transmits an image, a brand, and is a sign ofquality Therefore,

Right Of Legal Representation

HON’BLE DELHI HIGH COURT The issue of representation of a client through Advocates1 before certain Courts in India such as labour Court, family court, consumer court, tribunals etc., has been

Send Us A Message

LinkedIn
Share
Follow by Email
WhatsApp